2020-03-06 12:13:00

Poziv agencijama za predstavljanje ponuda

Osnovna škola Ilača-Banovci, MŠ Ilača
Ilača, Vladimira Nazora 24D

Klasa: 112-01/20-01/3
Urbroj: 2188-33-20-1-02
Ilača, 6. ožujka 2020.
 

POZIV
Agencijama za predstavljanje ponude broj 03/2020.


Sukladno članku 15. stavku 4. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno – obrazovnih aktivnosti izvan škole (“Narodne novine” br. 67/14 i 81/15 ), Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude OŠ Ilača- Banovci, MŠ Ilača na sastanku održanom 4. ožujka 2020. donijelo je odluku o izboru ponuda koje će biti predstavljene roditeljima učenika sedmog i osmog razreda za koje se organizira višednevna izvanučionička nastava maturalno putovanje.
Pristigle su ponude sljedećih agencija:
1. Arrivatravel
2. Mare Panoniumtoursd.o.o.  
Obavještavamo Vas da će se predstavljanje ponuda održati u OŠ Ilača- Banovci u Ilači na roditeljskom sastanku, koji će se održati 13. ožujka 2020.godine u 13:00 sati u prostorijama Škole.
 


Povjerenstvo 


Osnovna škola Ilača - Banovci