2019-12-02 18:54:35

Rezultati pisanog dijela testiranja i poziv na razgovor(intervju)
Na temelju provedenog pisanog dijela testiranja, održanog u ponedjeljak, 02. prosinca 2019., na usmeni dio testiranja(razgovor) pozivaju se kandidati koji su ostvarili 22 i više bodova ( barem 50% ukupnog broja bodova) na pisanom dijelu testiranja.
 
 
ZAPORKA KANDIDATA BROJ BODOVA
0911988 23
ROSE 38
1234Pink 32
ZEKO 27
302624 22
blogos 28

Usmeni dio testiranja održat će se u srijedu, 04. prosinca 2019. u 12:00 sati.

Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Razgovor s kandidatom obavlja Povjerenstvo  i ravnateljica Škole.
Razgovorom se utvrđuju sposobnosti, vještine, interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad u Školi.
Rezultati razgovora vrednuju se bodovima od 0 do 10. U vrednovanju razgovora ravnopravno s članovima Povjerenstva  sudjeluje ravnateljica Škole.
Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru ako je ostvario najmanje 5 bodova.

Predsjednica Povjerenstva

Helena Lukadinović, prof.

 
 

Osnovna škola Ilača - Banovci